Po co to wszystko

Każda usystematyzowana porcja wiedzy zamienia się w naukę.

Odpowiedzialny rodzic myślący o dobru swojego dziecka chce przekazać mu wiedzę odnośnie otaczającego go świata. Rodzic myślący kierujący się zasadą, iż lepiej dać wędkę, niż rybę, chce nauczyć swoje dziecko krytycznego oglądu rzeczywistości – chce dostarczyć mu narzędzi etykietkowanych jako samodzielne myślenie, aby stało się jednostką poruszającą się poprawnie po przestrzeni rzeczywistości, z korzyścią i dla siebie i dla otoczenia.

Rzeczywistość ma różne stany chwilowe. Coś, co ma znaczenie kluczowe w jednym momencie może być nieistotne w momencie innym. Chcę jakoś zebrać i usystematyzować pewne rozpoznania obecnej sytuacji rzeczywistości. Rozpoznania odnośnie człowieka, ludzkości, mentalności, psychiki, polityki, myślenia (i jego karykatur), manipulowania i innych dziedzin, które wydadzą mi się istotne. Z naciskiem na unikanie rozpowszechnionych błędów i przeciwstawianie się zagrożeniom.

Uważam, że człowiek żyjący dla siebie samego, żyjący mentalnością jedynie konsumenta tego świata, zamiast mentalnością członka załogi tego świata, członka załogi na którym spoczywają obowiązki dbania o dobry stan świata lokalnie i ogólnie – że taki człowiek jest pusty, ubogi, niepełny, ograniczony. Jest bagażem netto dla świata. Jest intelektualnym plebejuszem. Nie chciałbym wychować potomka na kogoś takiego. Ideałem dla mnie jest zrównoważone czerpanie z tego świata i dbanie o niego.

Nie każdy z nas ma oczywiście takie same możliwości dbania o dobro wspólne. Różne drogi życiowe umieszczają nas w różnych miejscach. Mimo to każdy człowiek zdolny do myślenia powinien żyć pewną aktywnością wykraczającą poza dbanie o własny egoistyczny interes. Świat jest okrętem, a my wszyscy jesteśmy członkami jego załogi. Niestety to jest słabo realizowany ideał, tym niemniej choćby wszyscy chcieli wychowywać swoje dzieci na zadowolonych z siebie konsumentów – ja wymagam od siebie więcej i chcę, aby takie poczucie stało się naturalnym elementem życia juniora.

Advertisements

One thought on “Po co to wszystko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s